Gabinet Logopedyczny
mgr Karolina Podolak
Dzieci i dorośli
diagnoza i terapia zaburzeń mowy
+48 512 554 395
Gabinet
Zapraszam do zapoznania się z szeroką ofertą zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zarówno gabinet, jak i dostępne pomoce
logopedyczne przystosowane są do pracy z osobami w każdym wieku!

Zajęcia prowadzone są przy użyciu profesjonalnych pomocy logopedycznych, materiałów edukacyjnych oraz wielu narzędzi autorskich.

Program pracy terapeutycznej oraz wykorzystywane metody dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta.

Przyjazna, pozbawiona stresu atmosfera zajęć, a także różnorodne i atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne zachęcają do dalszej pracy i pomagają w osiągnięciu
celu!
gabinet1 gabinet4 gabinet5
Oferta
W ramach indywidualnych spotkań oferuję:

• diagnozę i terapię logopedyczną / neurologopedyczną m.in.:
- wad wymowy;
- opóźnionego rozwoju mowy;

- zaburzeń płynności mowy (jąkania i giełkotu);
- zaburzeń mowy u osób dorosłych po udarach i urazach mózgu (afazja, dyzartria)
• wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci do 3 roku życia;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu;
• ćwiczenia emisji głosu;
• ćwiczenia logorytmiczne z wykorzystaniem piosenki i akompaniamentu.
O mnie - mgr Karolina Podolak
Gabinet Logopedyczny
Karolina Podolak
Mała Wieś ul. Papieska 35
33-395 Chełmiec
KONTAKT
 
* niepełnosprawnością intelektualną;
* zespołami genetycznymi;
* porażeniem mózgowym;
* niedosłuchem;
* niedokształceniem mowy o typie afazji;
* autyzmem;
* zespołem Aspergera;
- zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z: